Peces seleccionades

 

El jurat de la 19 Biennal de cerámica d’Esplugues Angelina Alós, reunit el 13 de juliol de 2018, als Museus d’Esplgues de Llobregat, va seleccionar 35 de les 184 peces presentades com a admeses a concurs:

 

Llistat de peces ademes a concurs

Peces seleccionades

 • Num.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • Num. Identificació
 • BN174716-201805261536
 • BN134222-2018052548576
 • BN192206-20180523768
 • BN180028-2018053160032

 • BN193306-20180602384

 • BN123309-2018060619584

 • BN182254-201806100

 • BN035550-201806094800

 • BN122013-2018061127456

 • BN105032-201806129216

 • BN130715-201806141920

 • BN194004-201806161024

 • BN191035-2018061910080

 • BN204049-20180621108192

 • BN230513-2018062427872

 • BN192639-2018062484864

 • BN132933-2018062571808

 • BN033652-2018062611648

 • BN101143-201806269632

 • BN221625-201806261600

 • BN230104-20180626896

 • BN174848-201806270

 • BN222547-2018062710528

 • BN232107-20180627448

 • BN205259-201806280

 • BN112507-20180629672

 • BN161543-201806294128

 • BN163351-20180629109344

 • BN224212-201806291152

 • BN041051-2018063014688

 • BN164424-201806304608

 • BN172751-20180630114240

 • BN100754-201806306912

 • BN230259-2018063011328

 • BN201890-201806300090

 • Títol de l’obra
 • + Vida
 • Soledades
 • Espurna
 • Before taste
 • La frontera del no res o la solitud …
 • Angustia (08)
 • Mother natural
 • Heavy rain
 • Circundant dans la lingne
 • Ou
 • Cáscaras y semillas
 • Waiting for the moon
 • Paraíso
 • Caricias y pellizcos
 • The faraway home in my memory 1
 • Todoloqueaprieta
 • My planet. Day –  night
 • Esperando a que llegue el Tlachiquero
 • Pink18
 • Melancolia 365
 • Holding On
 • Koujo
 • Seaobject 1
 • Comunidade
 • GerroOilSPpot01
 • Las Canteras, esperando la lluvia
 • Baitylos Series
 • Flos
 • Symbiotic Seedlings
 • Landmark
 • La Caverna
 • Sin título 1
 • The Walkers I
 • Lava fields
 • Sea of doubts / Mar de dubtes

 

 

Informació pràctica
 • Els artistes seleccionats rebran una notifiació al correu electrònic de contacte que haguin facilitat a l’organització
 • Les obres admeses a concurs s’hauran de lliurar al Museu Can Tinturé, del 24 al 29 de setembre de 2018, de dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Fora d’aquest termini no s’acceptarà cap peça.
 • Adreça d’enviament:
  Museu Can Tinture. Edifici La Masoveria .c.Església, 36, 08950. Esplugues de Llobregat.
 • Les obres hauran de portar un embalatge adequat i resistent, de forma que pugui suportar el transport corresponent. L’Ajuntament d’Esplugues no es responsabilitza dels trencaments o desperfectes que s’hagin produït com a conseqüència de transport i lliurament. Les obres trencades quedaran fora de concurs.
 • A la part exterior de l’embalatge hi haurà de constar:

“19a BIENNAL DE CERÀMICA D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS.”, les dades postals, la fotografia de l’obra amb el títol i el núm. d’inscripció assignat.

 • La totalitat de les despeses derivades de la tramesa i lliurament de les obres admeses, com ara les de transport, duanes, tributs o de qualsevol altra mena, seran a càrrec de les persones participants. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no realitzarà cap actuació amb relació a les obres enviades que no sigui la pròpia de la seva recepció a l’adreça indicada.
 • Una vegada hagin estat degudament lliurades les obres, l’organització d’aquest certamen prendrà totes les mesures de seguretat que estiguin al seu abast per a la millor conservació de les obres.

This post is also available in: Spanish English