FONS I COL·LECCIONS

Fons de la fàbrica Pujol i Bausis

<

Abasta tot el conjunt de materials, peces ceràmiques i estris  conservats en el recinte de la fàbrica des de la seva adquisició municipal l’any 1984.  Tanmateix, les diferents prospeccions i accions realitzades, posteriorment, han anat ampliant el seu fons material amb diferents tipus de peces de ceràmica (rajoles, escates, respiralls, cornises, motllures…) i, també,  amb peces de gres i porcellana. Cal destacar la recuperació de rajoles envernissades i “rajols fins”, produïts en les etapes precedents a l’arribada de Jaume Pujol i Bausis. El ventall material abasta també algunes eines, motlles, peces per moldre, caixes refractàries per enfornar, boles de molins, etc.

En paral·lel, s’ha de destacar l’existència del fons documental de la fàbrica, dipositat a l’ Arxiu Municipal d’Esplugues. L’esmentat fons ofereix una gran riquesa i tipologia  documental amb la inclusió de dibuixos, esbossos, projectes en aquarel·la, guaix, pastels…Hi ha també documentació tècnica, com les trepes i estergits i un conjunt de catàlegs impresos, tant propis com d’altres empreses, algunes d’elles estrangeres. Podeu consultar més informació de l’arxiu històric a:

Arxiu Municipal d’Esplugues

Fons del Taller Lluís Brú

<

L’any 2000 l’Ajuntament d’Esplugues va adquirir el fons documental i material del dibuixant i mosaïcista Lluís Brú i Salelles, ateses les seves vinculacions de col·laboració amb la fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis, “La Rajoleta”.

El fons reuneix  tres generacions de mosaïcistes: Lluís Brú i Salelles (Ondara,1868- Barcelona, 1952) Josep Brú i Masipó (Barcelona, 1901-1973) segon fill del mosaïcista i Lluís Brú i Borrell (Barcelona, 1933 – 1999) amb la defunció del qual  es tanca definitivament el taller del carrer Enric Granados de Barcelona.

A través del seu fons documental, dipositat a l’Arxiu Municipal
d’ Esplugues, es pot resseguir l’activitat -dels quasi cent anys- d’un taller artesanal que va produir bona part de l’obra musiva del Modernisme català.  El fons  conté  més de 2.000 dibuixos de diferents tipologies, així com documentació de suport iconogràfic com diferents làmines i retalls que servien com a models  d’inspiració.

El fons material abasta: alguns mosaics (com el rètol original del taller) i  diferents materials (rajoles, tessel·les…) i eines, procedents de l’antic taller. Aquest fons ha estat ampliat amb diferents obres musives de cessió en dipòsit procedents de Roser Brú, l’altra branca familiar, resident a Mallorca. Per altra banda, a través d’un conveni de préstec amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Museu de Ceràmica de Barcelona hi ha en dipòsit els plafons de mosaic que ornamentaven la façana de la desapareguda Fonda Marina, en l’edifici construït, encara dempeus, de l’arquitecte Enric Sagnier,  a la Barceloneta.

Podeu consultar més informació de l’arxiu històric a:

Arxiu Municipal d’Esplugues

Col·lecció Castells

>
Amb motiu de l’enderrocament de la terriseria Castells, emplaçada a Sant Just Desvern, l’ajuntament d’Esplugues va adquirir una part del seu fons material que abasta estris, maquinària i un forn elèctric que fou destinat a l’Escola Municipal de Ceràmica.

Col·lecció del fons modernista del Museu de Ceràmica de Barcelona

>

A través d’un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, hi ha una cessió en dipòsit d’una part de la col·lecció modernista del Museu de Ceràmica de Barcelona (avui integrat al Museu del Disseny de Barcelona). La col·lecció està composta majoritàriament per peces fetes a la fàbrica Pujol i Bausis, “La Rajoleta”, tot i que també n’hi d’altres de diferent procedència.  Suma un total de 4.706 peces.

Les  peces d’Esplugues foren donades pel darrer propietari,  Narcís Vallvé, als anys 70 del s. XX, a l’Ajuntament de Barcelona, anys abans del tancament de la fàbrica. Finalment, foren destinades al fons del Museu Ceràmica de Barcelona, afegides a d’altres peces del mateix període de diferent procedència, algunes d’elles de les diferents exposicions universals i internacionals celebrades a Barcelona.

Col·lecció Biennal de Ceràmica Angelina Alós

>

Són les peces premiades que han estat atorgades en cadascuna de les edicions d’aquest certamen. Els seus orígens es remunten a l’any 1986 quan l’Ajuntament d’Esplugues institucionalitza l’organització del Premi de Ceràmica “Vil·la d’Esplugues” que, primer amb caràcter anual i després bianual, pretén incitar els participants a experimentar i retrobar noves fórmules d’expressió artística a través de la ceràmica.
En memòria d’Angelina Alós (València, 1917-Barceloba, 1997), una de les grans ceramistes vinculades a la ciutat d’Esplugues i impulsora del Premi, l’any 1998, en el marc de la X edició de la Biennal de Ceràmica, el certamen prendrà el seu nom.
Fins a l’edició de l’any 2012, la col·lecció recull 47 peces premiades, algunes d’elles estan  exposades a l’Espai Baronda.

Col·lecció Angelina Alós

>

L’artista i ceramista Angelina Alós Tormo (València, 1917 – Barcelona, 1997) ha estat un referent en el món de la ceràmica de creació contemporània. A més de la seva original, àmplia i variada obra,  va crear escola, ja que va impartir classes a moltes generacions de ceramistes de reconegut prestigi.
Angelina Alós i Tormo mantingué al llarg de tota la seva vida estrets lligams amb la nostra població, on tenia instal·lat el seu taller artístic.
L’any 2009 la filla de l’artista, Blanca Morales Alós va donar a la ciutat d’Esplugues 31 obres de la seva mare que, en l’actualitat, estan exposades públicament a l’Espai Baronda.
La ciutat d’Esplugues té unes altres obres realitzades per l’artista a l’Hospital de Sant Joan de Déu, a l’església parroquial Santa Magdalena  i als jardinets del pont d’Esplugues, on hi ha el plafó ceràmic amb la inscripció “Esplugues vila d’obertura i harmonia”.

Altres Col·leccions

En aquest apartat es recullen diferents peces procedents de diverses donacions de particulars o d’adquisicions relacionades amb la vessant ceramista de la ciutat d’Esplugues.

This post is also available in: Spanish English