>

MUSEU CAN TINTURÉ

HISTÒRIA

L’edifici històric de Can Tinturé està emplaçat al centre històric d’Esplugues, en una torre, rodejada de jardins,  construïda l’any 1898 per l’arquitecte Claudi Duran i Ventosa, considerat un dels pioners del sistema del ciment armat. Fou alçat com a residència familiar per encàrrec del seu primer propietari, Joan Tinturé Campreciós, qui va ser regidor i alcalde d’Esplugues entre el 1910 i el 1915.

>

Can Tinturé és el primer museu monogràfic de rajola de mostra de l’Estat espanyol i n’exposa peces produïdes des del segle XIV fins al segle XIX.
>

L’any 1977 l’edifici va ser adquirit per l’Ajuntament d’Esplugues i ha tingut diferents destinacions d’ús cultural i social en el decurs del temps. L’any 2000 – amb motiu de l’adquisició de la col·lecció de rajola de mostra de Salvador Miquel- es va decidir la seva adequació com a equipament museístic.

>

En el procés de la seva rehabilitació es van posar de relleu elements originals de l’edifici històric amb l’adopció d’elements innovadors, que atorguen un caire de modernitat dins d’una arquitectura de final del segle XIX.

Durant la diada de Sant Jordi de l’any 2003,  es va inaugurar el Museu Can Tinturé, el primer museu monogràfic de l’Estat espanyol dedicat a rajola de mostra. L’obertura del nou museu va  significar, també, l’accés públic als jardins que envoltaven la torre vella.
A la zona enjardinada s’hi va col·locar l’obra escultòrica Família, de l’artista Xavier Corberó, composta per  un conjunt de cinc peces de basalt.

Al davant de Can Tinturé, s’alça La Masoveria, l’únic edifici construït de nova planta amb funcions auxiliars. La façana de vidre permet la seva integració en els jardins, mentre que l’altra façana dóna continuïtat urbana al carrer de l’Església.

L’equipament i entorn urbà de Can Tinturé obtingueren, l’any 2004,  una menció especial per l’actuació realitzada en  el marc de reconeixements de qualitat dels equipaments i espais públics municipals de la Diputació de Barcelona.

Salvador Miquel

Salvador Miquel va néixer al barri de la Barceloneta el 17 de març de 1900. La seva joventut va transcórrer en un ambient cultural ric i intens. El seu pare, Antoni Miquel i Pardo, va ser el precursor de nombroses iniciatives culturals que es promovien al barri.

Va començar la seva col·lecció de rajola de mostra entre els anys 1921 i 1922. S’entén per rajola de mostra les peces de ceràmica amb un dibuix repetitiu, generalment geomètric, que permet desenvolupar el model infinitament. Aquest tipus de rajoles, estaven concebudes de manera que poguessin cobrir extenses superfícies.

Salvador Miquel va recuperar rajoles dels enderrocs de les cuines i menjadors de les cases de la Barceloneta i del nucli antic de la ciutat. Algunes peces de difícil localització també van ser adquirides a través de brocanters i antiquaris.

Empès pel seu desig d’estudiar i de donar a conèixer la importància de la rajola de mostra, Salvador Miquel va fer pública la seva col·lecció en una exposició permanent a Can Ros, a Vallromanes, coneguda com “La Rajoloteca”, durant els anys 1971-1999, una sel·lecció de la qual avui s’exposa a Can Tinturé.

L’any 2003, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat inaugura el Museu Can Tinturé, que actualment acull la col·lecció de rajola de mostra de Salvador Miquel.

This post is also available in: Spanish English