Millora dels accessos als Museus d’Esplugues i a la Ruta històrica

Una de les mancances detectades pels Museus d’Esplugues era que gran part del públic que els visitava, comentava haver tingut dificultats per arribar per la falta d’indicacions. Responent a aquesta necessitats i gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona, s’ha portat a terme un projecte global de senyaletica dels Museus d’Esplugues i La Ruta històrica.

Millora de la Ruta històrica:
Després de dos anys en funcionament i detectades algunes mancances durant l’avaluació del projecte, s’han incorporat nou panells que amplien les informacions de la ruta i s’han recol·locat d’altres que en faciliten la comprensió,i s’han afegit nous panells que ajuden al seguiment de la ruta i les seves diverses variants accessibles.

Senyalització

Senyalització dels Museus d’Esplugues:

S’ha incorporat una xarxa de senyalització urbana per facilitar accessos en vehicle privat, col·locant les indicacions corresponents a les principals entrades de la ciutat.
També s’han afegit noves indicacions peatonals per accedir als Museus i seguir la ruta, que facilitin l’accés, especialment arribant a Esplugues amb Tram.

Senyalització2

This post is also available in: Spanish