Colección de azulejos seriados Santiago Albertí

La colección de azulejos de muestra de Santiago Albertí está formada por 1.287 piezas, que dan continuidad y complementan la colección de Salvador Miquel. Fue adquirida por el Ayuntamiento de Esplugues en 2005.

Santiago Albertí i Gubern

(Barcelona, 1930-1997) és un personatge més conegut com a lingüista i editor però, com el mateix Salvador Miquel, fou president de l’Associació Catalana de Ceràmica i de Terrissa  des d’ on conreà la recerca en el camp de la ceràmica.

X