Altres col·leccions

En aquest apartat es recullen diferents peces procedents de diverses donacions de particulars o d’adquisicions relacionades amb la vessant ceramista de la ciutat d’Esplugues.

X