Els Museus d’Esplugues de Llobregat incorporen dins la seva política interna el tema de l’accessibilitat universal des d’una perspectiva integradora, amb l’objectiu de garantir l’accés físic i sensorial a les seves col·leccions a tot tipus de públic. 

Accessibilitat física

El pàrquing reservat a persones usuàries de cadires de rodes més proper es localitza a la plaça Santa Magdalena. Els Museus disposen d’una plaça de pàrquing més propera reservada a autocars. Es recomana consultar disponibilitat al 93 470 02 18.

El Museu Can Tinturé és accessible en tot el seu recorregut: accés exterior per rampa, recorregut interior sense obstacles destacats, ascensor i serveis higiènics adaptats. 

També disposa d’un servei de prèstec de cadira de rodes per la visita al museu. Servei temporalment no disponible per motius de seguretat

Les activitats programades a La Masoveria de Can Tinturé també són accessibles per a persones amb dificultats de mobilitat i/o usuàries de cadires de rodes.

El Museu de Ceràmica “La Rajoleta’’ presenta dificultats d’accés a persones amb mobilitat reduïda i usuàries de cadira de rodes. Es troba a la espera d’una actuació arquitectònica i museològica atesa la seva actual provisionalitat. Consulteu informació detallada al 93 470 02 18.

Accessibilitat sensorial

Persones amb dificultats visuals

Per a la visita lliure, el Museu Can Tinturé disposa de fulls de sala en macrocaràcters i audioguia en català, castellà, anglès i braille. Servei temporalment no disponible per motius de seguretat

I els els fulls de sala en braille s’acompanyen de làmines en relleu per facilitar la comprensió del contingut. Servei temporalment no disponible per motius de seguretat

Per la visita en grups, disposem de l’activitat ‘Feelings. Sentim les rajoles’, que combina materials tàctils, olfactius i auditius per descobrir la col·lecció de rajoles de de Salvador Miquel. 

El Museu de Ceràmica La Rajoleta només és visita de manera guiada. En el seu recorregut presenta diferents recursos tàctils i auditius que permeten seguir la visita guiada a persones amb dificultats visuals o invidents.

Per a visites en grups, disposem de l’activitat “El Modernisme ceràmica a les teves”, destinada a persones amb dificultats visuals.

Persones amb dificultats auditives

Per a la visita lliure, el Museu Can Tinturé disposa de l’audioguia de visita transcrita i amb imatges per seguir el recorregut del museu. 

L’audiovisual de l’exposició permanent del Museu Can Tinturé es presenta en català subtitulat i en LSC, Llengua de Signes Catalana. També està traduït al castellà i anglès, sense subtitulació ni llengua de signes.

Per a la visita guiada en grups, es disposa de servei d’intèrpret en Llengua de Signes, prèvia reserva.

El Museu de Ceràmica La Rajoleta només és visita de manera guiada.

Per la visita en grups, prèvia reserva, es disposa de servei d’intèrpret.

Persones amb dificultats cognitives

Per la visita lliure, s’ofereix un assessorament previ i un acompanyament personalitzat en cas de ser necessari. Es recomana trucar al 93 470 02 18.

Per la visita en grups, prèvia reserva, es realitzen adaptacions personalitzades segons les característiques dels grups.

Al Museu Can Tinturé, disposem de l’activitat ‘Feelings. Sentim les rajoles’, que combina materials tàctils, olfactius i auditius per descobrir la col·lecció de rajoles de Salvador Miquel.

Al Museu La Rajoleta, per a visites en grups, prèvia reserva, s’ofereix la possibilitat d’adaptació personalitzada segons les característiques especifiques del grup.

L’oferta pedagògica dels museus inclou dues activitats dissenyades per centres d’educació especial . Aquí més informació

X