Amb el nom de Museus d’Esplugues encabim dos equipaments museístics: Can Tinturé i “La Rajoleta”; ambdós comparteixen la mateixa temàtica i complementen un mateix discurs sobre la ceràmica de construcció. Els dos espais estan emplaçats geogràficament l’un al davant de l’altre, separats pel pas del carrer de l’ Església.

L’edifici de La Masoveria –que substitueix l’anterior masoveria de Can Tinturé- assoleix funcions auxiliars dels museus: sala polivalent d’actes, sala de reunions, oficines d’administració i espai de reserva dels fons i de les col·leccions.

Can Tinturé exposa la col·lecció de rajola de mostra de Salvador Miquel. Un tipus de peça ceràmica de producció molt abundant, amb una temàtica generalment geomètrica per tal de reproduir un dibuix infinitament. La col·lecció, bàsicament de rajola catalana, compta amb més de tres mil peces i abasta des del s. XIV fins a mitjan s.XIX ; és a dir, acaba quan s’inicia l’activitat de la fàbrica “La Rajoleta”.

La visita a l’actual recinte de “La Rajoleta” ens introdueix en els antecedents i inicis de la història i la producció de la fàbrica de ceràmica “Pujol i Bausis”, que durant el Modernisme va adquirir un paper de referència molt destacat. Malgrat la provisionalitat de les instal·lacions, la gran varietat i singular tipologia de forns reunits donen una certa excepcionalitat a tot el conjunt.

La missió

La seva missió consistirà a treballar per conservar, reunir, estudiar, promoure i difondre la producció de rajola de mostra i la història productiva de la fàbrica Pujol i Bausis, com a eixos patrimonials i de dinamització essencial de la identitat d’Esplugues i de la imatge externa de la ciutat i d’interpretació d’una part del patrimoni ceràmic històric, industrial i cultural de Catalunya.

Els objectius generals

  • Estudiar, preservar i difondre in situ “La Rajoleta”, un espai i conjunt patrimonial industrial, únic a Catalunya i a l’Estat espanyol, que pertany a la memòria col·lectiva d’Esplugues i un punt de referència de la ceràmica industrial en el país, especialment durant el Modernisme.
  • Estudiar, preservar i difondre la rajola de mostra, com un valor patrimonial de cultura.
  • Impulsar un espai viu de trobada , d’inclusió social, de promoció de la ciència, del coneixement, la innovació i la cultura, obert al diàleg i a l’intercanvi d’idees.
  • Esdevenir un referent de projecció i d’identitat local, capaç d’individualitzar la ciutat i d’exercir de referent simbòlic col·lectiu de la seva ciutadania.

La visió

Els Museus d’Esplugues aspiren a esdevenir una institució de referència i de prestigi de la rajola de mostra i de la ceràmica industrial i, en especial, la produïda durant el Modernisme acomplint els seus objectius i dintre d’un entorn comprensible i didàctic per a tots els públics visitants. Tanmateix, els Museus d’Esplugues treballen per esdevenir un lloc de trobada i d’identificació per a la seva ciutadania i de coneixement, recerca i informació per a estudiosos i investigadors.

TRANSPARÈNCIA

Posem a l’abast de tothom la informació sobre la seva gestió, serveis i funcionament dels museus d’Esplugues

COMUNITAT

Treballem en xarxa

X