Col·lecció de ceràmica
J. Guivernau

La col·lecció de ceràmica de J. Guivernau està formada per unes 1.017 rajoles de mostra, originals i reproduccions del mateix ceramista, donada pels seus hereus a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat l’any 2013.

Joan B. Guivernau i Sans

(Barcelona, 1908-2001) fou un ceramista tradicional que va generar diferents activitats de restauració i reproducció a l’entorn de la ceràmica tradicional catalana, així com ceràmica de nova creació, especialment a partir dels anys 50 del segle XX. Sens dubte la seva pròpia activitat ceramista va generar els trets que tant caracteritzen el col·leccionista: l’amor i el gaudi per aquelles peces que havien de perviure en el temps. Joan B. Guivernau va col·leccionar un bon recull de rajoles de diferents modalitats, que conviurien al seu taller amb altres objectes ceràmics.

X