Col·lecció de rajola de mostra Salvador Miquel

El nucli del Museu Can Tinturé és la col·lecció de rajola de mostra de Salvador Miquel (Barcelona, 1900-1983), que va aconseguir categoritzar les rajoles de mostra com un veritable patrimoni col·lectiu que calia preservar. Fou el primer president de l’Associació Catalana de Ceràmica Decorada i Terrissa (avui Associació Catalana de Ceràmica).

La col·lecció compta amb 3.918 peces, i abasta des del s. XIV fins a mitjan s. XIX (és a dir, acaba quan s’inicia l’activitat de la fàbrica Pujol i Bausis), i tot i que bàsicament és de rajola catalana, inclou també testimonis de València, Talavera, Sevilla, Terol, Muel i Delft. Va ser adquirida per l’Ajuntament d’Esplugues l’any 1999.

X