21 BIENNAL DE CERÀMICA D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS

A Esplugues de Llobregat, reunits en data 18 maig de 2023 a les 10 hores a La Masoveria del Museu Can Tinturé la senyora Isabel Fernández del Moral Delgado  i el senyor Manel Diestre Marín, membres del Jurat designat segons  Decret d’Alcaldia  núm. 2023/1386 aprovat el 14 d’abril de 2023  per a la 21 Biennal de Ceràmica d’Esplugues Angelina Alós.

Després de fer una valoració conjunta, el Jurat ha realitzat la següent selecció de 34 obres presentades:

Obres seleccionades

Núm. Registre Títol obra Núm. inscripció
4.1  Our God is Great #21 BN160654-202304138640
15.1 Aorta Ao Antikatabolista BN174556-20230424116480
19.1 From genus of Crucifer BN001431-20230426992
20.1 Ànima del maniquí BN190451-202304261632
22.1 Traces, a series of tactile memory BN082636-202304279216
30.1 Asimetría VII BN155826-2023042956576
31.3 Green Tubes‘ Form BN202729-20230429928
32.1 Vessel Spiral BN150410-2023043021120
32.2 Vessel Autumn BN150410-2023043021120
34.1 Black Interrupted BN163451-20230430114240
39.3 Wandobjekt Wave BN202055-20230501117920
40.1 Brau I BN222847-2023050197760
42.1 Chá de Flor  BN165317-202305024352
45.1 Edificio orgánico BN145533-202305031056
48.1 2023-8 BN172512-202305032304
53.1 Aquós II  BN213135-202305055600
55.1 Máscara de Tierra BN171435-2023050477280
56.3 Contenidor de PAU  BN181001-2023050432
61.1 Escape to nature BN220310-202305041600
67.1 Honesty plant vase BN113537-202305051184
67.2 Chillies plant vase BN113537-202305051184
67.3 Peapods tall vase BN113537-202305051184
77.1 Surface Morphed  BN125001-202305062240
81.3 Transformation BN171914-2023050629120
88.1 Silent spring III  BN203226-2023050657408
89.1 Black Rift BN213051-20230506107712
90.1 Elements BN224017-202305064352
96.1 Bulluk 23-II-1 BN114118-202305075184
99.1 La creació – Sèrie Komorebi BN121808-2023050717408
102.1 Order and Chaos  BN144039-202305072496
106.1 Water element flower axis  BN182742-202305071344
107.1 uNtItLeD_VII BN185208-2023050718414
115.1 Thin-legged Vases BN203921-202305074704
120.1 Silencio Theatral BN220513-20230507416

Informació important pel lliurament de les obres seleccionades

Les obres seleccionades s’hauran de lliurar al Museu Can Tinturé, de l’1 al 16 de juny de 2023, en l’horari d’obertura del Museu (de dimarts a divendres de 10 a 14 i 17 a 20, dissabtes de 10 a 14 i de 17 a 20, i diumenges i festius de 10 a 14h). Fora d’aquest termini no s’acceptarà cap peça.

Les obres hauran de portar un embalatge adequat i resistent, de manera que puguin suportar el transport corresponent. L’Ajuntament d’Esplugues no es responsabilitza dels trencaments o desperfectes que s’hagin produït com a conseqüència de transport i lliura­ment. Les obres trencades quedaran fora de concurs.

A la part exterior de l’embalatge hi haurà de constar:

“21a BIENNAL DE CERÀMICA D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS”.

Les dades postals: C. de l’Església, 36, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona (Espanya), la fotografia de l’obra amb el títol i el número d’inscripció assignat.

La totalitat de les despeses derivades de la tramesa i lliurament de les obres admeses, com ara les de transport, duanes, tributs o de qualsevol altra mena, seran a càrrec de les persones participants.

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no realitzarà cap des­pesa econòmica ni actuació amb relació a les obres enviades.

Una vegada hagin estat degudament lliurades les obres, l’organització d’aquest certamen prendrà totes les mesures de seguretat que estiguin al seu abast per a la millor conser­vació de les obres.

Contacte

Informació:

Museus d’Esplugues de Llobregat

93 470 02 18 biennal@esplugues.cat

Horari d’atenció telèfonica:

De dimarts a dissabte de 9 a 14 i de 17 a 20 h.

Organització

Patrocinis

Amb el suport

X