LA CERÀMICA EN TEMPS DE LA CATEDRAL DEL MAR

Del 8 de maig al 22 de setembre de 2019

Ceràmica catalana dels segles XIV i XV

La primera planta del Museu Can Tinturé es transforma per transportar-nos fins a la baixa Edat mitjana amb una mostra de ceràmica de producció catalana dels segles XIV i XV. Plats, escudelles, llànties, olles o impressionants gerres d’embarcar, ens permeten apropar-nos als obradors terrissaires del temps de la Catedral del Mar.

El títol de l’exposició s’ha de prendre amb un sentit metafòric. Es tracta de la definició d’una època mitjançant un esdeveniment prou important per a Barcelona, com va ser la construcció d’una segona basílica a la Ciutat Comtal. La basílica de Santa María del Mar, també coneguda com l’Església del Mar per haver estat construïda per la gent de mar de la ciutat, fou aixecada entre l’any 1329 i el 1383.

Les excavacions arqueològiques i el material procedent de rebliment de voltes és, pràcticament, la única font d’informació que tenim sobre la ceràmica utilitària i d’ús quotidià d’aquella època

El material procedent dels rebliment de voltes és la coneguda com ceràmica de volta. Hi havia el costum de farcir les voltes de les grans edificacions amb terrissa de rebuig sortida dels obradors dels terrissers. Per aquest motiu, la major part de les peces que s’exposen tenen aquesta procedència.

Organtizada per Museus d’Esplugues de Llobregat amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Ceràmica

X