Col·lecció Angelina Alós

L’artista i ceramista Angelina Alós Tormo (València, 1917 – Barcelona, 1997) ha estat un referent en el món de la ceràmica de creació contemporània. A més de la seva original, àmplia i variada obra, va crear escola, ja que va impartir classes a moltes generacions de ceramistes de reconegut prestigi.
Angelina Alós i Tormo mantingué al llarg de tota la seva vida estrets lligams amb la nostra població, on tenia instal·lat el seu taller artístic.
L’any 2009 la filla de l’artista, Blanca Morales Alós va donar a la ciutat d’Esplugues 31 obres de la seva mare que, en l’actualitat, estan exposades públicament a l’Espai Baronda.
La ciutat d’Esplugues té unes altres obres realitzades per l’artista a l’Hospital de Sant Joan de Déu, a l’església parroquial Santa Magdalena i als jardinets del pont d’Esplugues, on hi ha el plafó ceràmic amb la inscripció “Esplugues vila d’obertura i harmonia”.

X