Col·lecció de rajola de
mostra Santiago Albertí

La col·lecció de rajola de mostra de Santiago Albertí està formada per 1.287 peces, que donen continuïtat i complementen la col·lecció de Salvador Miquel. Va ser adquirida per l’Ajuntament d’Esplugues l’any 2005.

Santiago Albertí i Gubern

(Barcelona, 1930-1997) és un personatge més conegut com a lingüista i editor però, com el mateix Salvador Miquel, fou president de l’Associació Catalana de Ceràmica i de Terrissa  des d’ on conreà la recerca en el camp de la ceràmica.

X