Col·lecció del fons modernista del Museu de Ceràmica de Barcelona

A través d’un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, hi ha una cessió en dipòsit d’una part de la col·lecció modernista del Museu de Ceràmica de Barcelona (avui integrat al Museu del Disseny de Barcelona). La col·lecció està composta majoritàriament per peces fetes a la fàbrica Pujol i Bausis, “La Rajoleta”, tot i que també n’hi d’altres de diferent procedència.  Suma un total de 4.706 peces.

Les  peces d’Esplugues foren donades pel darrer propietari,  Narcís Vallvé, als anys 70 del s. XX, a l’Ajuntament de Barcelona, anys abans del tancament de la fàbrica. Finalment, foren destinades al fons del Museu Ceràmica de Barcelona, afegides a d’altres peces del mateix període de diferent procedència, algunes d’elles de les diferents exposicions universals i internacionals celebrades a Barcelona.

X