Dones i Museus

El programa d’accessibilitat i inclusió dels Museus d’Esplugues ha estat reconegut per la seva aposta pel patrimoni cultural com a element d’inclusió social.

El Banc de Bones pràctiques en cultura s’emmarca en el projecte Cultura transformadora, promogut per l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona. Té per objectiu situar la cultura com a element vehicular per a la transformació local vers l’assoliment de l’Agenda 2030.

La finalitat del Banc és reconèixer i destacar les pràctiques, projectes i programes, innovadors,inclusius i sostenibles,en l’àmbit de l’Administració local, i convertir-les en elements d’ inspiració , creixement i rèplica per a d’altres municipis i equipaments.

El programa d’accessibilitat i inclusió dels Museus d’Esplugues, que entra a formar part d’aquest projecte, va néixer el 2008 i durant més de 10 anys treballa per promoure l’accés igualitari a la cultura i el patrimoni, tot establint una política d’accessibilitat dins la gestió de museus amb l’objectiu de trencar les barreres existents i arribar a més col·lectius.

El projecte ha estat escollit per abordar de forma directa una necessitat prioritària de la població amb dificultats sensorials, físiques i/o cognitives per  accedir i gaudir del patrimoni cultural local, i al mateix temps està plantejat de manera que és aplicable en d’altres municipis.

El programa va iniciar-se de la mà de la Mirada Tàctil de la Oficina de patrimoni cultural de la Diputació, i ha crescut fins a convertir-se en un projecte transversal que s’integra en la gestió de totes les àrees del museu.

X