Fons de la fàbrica
Pujol i Bausis

​Abasta tot el conjunt de materials, peces ceràmiques i estris  conservats en el recinte de la fàbrica des de la seva adquisició municipal l’any 1984.  Tanmateix, les diferents prospeccions i accions realitzades, posteriorment, han anat ampliant el seu fons material amb diferents tipus de peces de ceràmica (rajoles, escates, respiralls, cornises, motllures…) i, també,  amb peces de gres i porcellana. Cal destacar la recuperació de rajoles envernissades i “rajols fins”, produïts en les etapes precedents a l’arribada de Jaume Pujol i Bausis. El ventall material abasta també algunes eines, motlles, peces per moldre, caixes refractàries per enfornar, boles de molins, etc.

En paral·lel, s’ha de destacar l’existència del fons documental de la fàbrica, dipositat a l’ Arxiu Municipal d’Esplugues. L’esmentat fons ofereix una gran riquesa i tipologia  documental amb la inclusió de dibuixos, esbossos, projectes en aquarel·la, guaix, pastels…Hi ha també documentació tècnica, com les trepes i estergits i un conjunt de catàlegs impresos, tant propis com d’altres empreses, algunes d’elles estrangeres. Podeu consultar més informació de l’arxiu històric a:

Arxiu Municipal d’Esplugues

X