Fons del Taller Lluís Brú

L’any 2000 l’Ajuntament d’Esplugues va adquirir el fons documental i material del dibuixant i mosaïcista Lluís Brú i Salelles, ateses les seves vinculacions de col·laboració amb la fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis, “La Rajoleta”.

El fons reuneix  tres generacions de mosaïcistes: Lluís Brú i Salelles (Ondara,1868- Barcelona, 1952) Josep Brú i Masipó (Barcelona, 1901-1973) segon fill del mosaïcista i Lluís Brú i Borrell (Barcelona, 1933 – 1999) amb la defunció del qual  es tanca definitivament el taller del carrer Enric Granados de Barcelona.

A través del seu fons documental, dipositat a l’Arxiu Municipal
d’ Esplugues, es pot resseguir l’activitat -dels quasi cent anys- d’un taller artesanal que va produir bona part de l’obra musiva del Modernisme català.  El fons  conté  més de 2.000 dibuixos de diferents tipologies, així com documentació de suport iconogràfic com diferents làmines i retalls que servien com a models  d’inspiració.

El fons material abasta: alguns mosaics (com el rètol original del taller) i  diferents materials (rajoles, tessel·les…) i eines, procedents de l’antic taller. Aquest fons ha estat ampliat amb diferents obres musives de cessió en dipòsit procedents de Roser Brú, l’altra branca familiar, resident a Mallorca. Per altra banda, a través d’un conveni de préstec amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Museu de Ceràmica de Barcelona hi ha en dipòsit els plafons de mosaic que ornamentaven la façana de la desapareguda Fonda Marina, en l’edifici construït, encara dempeus, de l’arquitecte Enric Sagnier,  a la Barceloneta.

Podeu consultar més informació de l’arxiu històric a:

Arxiu Municipal d’Esplugues

X