Tempory exhibitions

Present exhibitions

Gaudí & trencadís

From 7th April 2022 to 5th February 2023

#modernisme

With :

Upcoming exhibitions

Lutum, the essence of buildings

Ceramics applied to 19th and 20th century architecture

From 16th February  to 2nd July 2023

##architectural ceramic

With  Associació Catalana de Ceràmica

Lutum, essencia

21 Biennal de ceràmica d’Esplugues Angelina Alós

Selected and awared artworks

2023

Past exhibitions

Temporary exhibitions from 2014

20 Biennal de ceràmica d’Esplugues Angelina Alós

October 2021-February 2022

Pòsit

35 anys de la Biennal de ceràmica d’Esplugues

From 27th October 2021 to 6th February 2022

D’Esplugues al cel

Plafons de santoral

Fall 2020

#ceràmicaantiga

With Associació Catalana de ceràmica

La proclamació de la República a Esplugues. Canvi i continuïtat

La proclamació de la II República a Esplugues

Canvi i continuïtat

From June to  September 22, 2021

L’entrada dels nacionals amb ulls de Kautela

1939  Esplugues

From September 26, 2019 to March 1, 2020

#històrialocal #memòriademocràtica

With Arxiu Municipal d’Esplugues

Can Tinturé la memòria que queda

1939  Esplugues

From September 26, 2019 to March 1, 2020

#històrialocal #memòriademocràtica

With Diputació de Barcelona

La ceràmica en temps de La Catedral del mar

From May 8 to September 22, 2019

#ceràmicaantiga

With Associació de ceràmica catalana

19th Esplugues Angelina Alós Ceramics Biennial

Awarded and selected

From October 26, 2018 to January 13, 2019

#ceràmicacontemporània

El Modernisme i les flors

De la natura a l’arquitectura

From April 12 to September 22, 2018

#modernisme

With Diputació de Barcelona, Museu d’Art de Cerdanyola

El Modernisme subtil

From May 27 to July 22, 2018

#modernisme

With Associació Catalana de Ceràmica

El Llegat Nolla

 150 anys de la fàbrica de mosaics

From April 7 to October 22, 2017

#modernisme

Terrissa en salsa

Morters de ceràmica

From May 3 to July 2, 2017

#ceramicaantiga

With Associació Catalana de Ceràmica

18 Esplugues Ceramics Biennial Angelina Alós

Awarded and selected

From July 14 to November 6, 2016

#ceramicontemporania

Catifes de ciment

El món de la rajola hidràulica

From January 28 to April 3, 2016

#modernisme

With Diputació de Barcelona

Ceràmica per a la Salut

from May 31 to October 4, 2015

#ceramicaantiga

With Associació Catalana de Ceràmica

Les farmàcies d’Esplugues

from May 31 to October 4, 2015

#històrialocal

With Arxiu Municipal d’Esplugues

4×4. 4 Dones. 4 ceramistes. 4 camins

From January 14 to March 22, 2015

#ceramicontemporania

With Ceramistes de Catalunya

17 Biennial of ceramics of Esplugues Angelina Alós

Awarded and selected

From October 30, 2014 to January 11, 2015

#ceramicontemporania

With Associació Catalana de Ceràmica

La ceràmica a les cases al 1714

From May 14 to October 12, 2014

#ceramicaantiga

With Associació Catalana de Ceràmica

X